دعوت مدیرکل سلامت شهرداری تهران از افراد دارای معلولیت برای کاندیداتوری و مشارکت در پنجمین دوره انتخابات شورایاری

به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، متن یادداشت زینب نصیری مدیرکل سلامت شهرداری تهران بدین شرح است: عدم توجه و درک درست مدیران شهری از نیازها و توانمندیهای افراد دارای معلولیت برای امکان حضور و مشارکت موثر در جامعه همواره از گلایه ها و دغدغه های اصلی شما بوده است، این روزها اما فرصتی بی بدیل است برای تغییر شرایط شهری که معلول است و محدودیت و معلولیت های خود را بر شهروندانش تحمیل می کند.به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، متن یادداشت زینب نصیری مدیرکل سلامت شهرداری تهران بدین شرح است: عدم توجه و درک درست مدیران شهری از نیازها و توانمندیهای افراد دارای معلولیت برای امکان حضور و مشارکت موثر در جامعه همواره از گلایه ها و دغدغه های اصلی شما بوده است، این روزها اما فرصتی بی بدیل است برای تغییر شرایط شهری که معلول است و محدودیت و معلولیت های خود را بر شهروندانش تحمیل می کند.

شهری که نه تنها وضعیت شهرسازی، معماری، پیاده راه سازی، حمل و نقل و ترافیکیش حضور افراد با نیازهای خاص را با چالش های جدی مواجه کرده است، بلکه عدم مناسب سازی کوچه ها و خیابانهایش عاملی بر افزایش تعداد افراد دارای معلولیت نیز بوده است.

شهری که شهروندانش در هیاهوی دغدغه های زندگی روزمره، فراموش می کنند که ابتلا به یک بیماری یا وقوع یک حادثه در کنار عامل طبیعی سن، هر کدام از ما را در معرض انواع معلولیت ها قرار می دهد و اگر امروز مسئولانه برای بهبود مناسب سازی فضاهای شهری تلاش نکینم، ممکن است فردا خیلی دیر باشد.

شهری که بی توجه به ضرورت امکان دسترس پذیری برابر همه شهروندان به اماکن و فضاهای عمومی، مراکز علمی، آموزشی و دانشگاهی، مجموعه های ورزشی، تفریحی، بوستانها و ساختمانهای اداری، فرصت حضور و مشارکت موثر شهروندان را سلب کرده است.

امروز، فرصت خوبی است برای بهره گیری از ظرفیت نهاد شورایاری که با رویکرد توجه به جامعه مدنی،گسترش مشارکت عمومی و ارتقاء مشارکت شهروندان در بهبود کیفیت زندگی شهری در سال 1379 پایه گذاری شده و علیرغم همه فراز و نشیب ها در دو دهه گذشته، توانسته در قالب مطالبه گری محلی، نظارت و ارزیابی نقش آفرینی کند.

باور دارم که اگر بسیاری از مسائل و دغدغه های جامعه معلولین در ازدحام کوچه پس کوچه های این شهر و به هم ریختگی بروکراسی در ادارات دولتی گم شده است، اگر دسترس پذیری شهری برای همه افراد جامعه فارغ از نوع و شدت نیازهای مختلفشان هنوز به عنوان اولویت اول در ذهن و باور مدیران شهری شکل نگرفته است، اگر مطالبات شورایاران از سطح مسائل عمومی و اجتماعی محله به مسائل فردی و بعضاً مبتنی بر منفعت های فردی در مقابل منفعت های جمعی تقلیل یافته است، ناشی از عدم حضور افراد موثری است که می توانند با اعلام کاندیداتوری یا حمایت از افراد توانمند و دغدغه مند محلی برای بهبود وضعیت محله خود تلاش کنند.

باور دارم که امروز روزی است که افراد دارای معلولیت با مشارکت فعال در انتخابات شورایاریها می توانند شرایط محله خود را تغییر دهند. شهرتهران از کوچه هایش شروع می شود و بی تردید اگر در هر محله یک فرد «دیگر توان» به عضویت شورایاری محله خود دربیاید، می تواند وضعیت مناسب سازی محله خود را تغییر دهد.

باور دارم تشکل های غیردولتی و کانون های مردمی معلولین که طی سالهای گذشته ثابت کرده اند می توانند با پیگیریهای موثر خود، سیاستگذاری اجتماعی در کشور را تغییر دهند و قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت را مصوب نمایند، امروز نیز می توانند با حضور و شبکه سازی موثر در سطح محلات شهر تهران، اجرای قوانین مرتبط با افراد دارای معلولیت را در سطح محلی دنبال کرده و با بهره گیری از فرصت های حمایت طلبی در نهاد شورایاری، گامی موثر در تغییر  باور و نگرش مدیران شهری در ارتباط با دسترس پذیری شهری و اصلاح وضعیت کالبدی شهر تهران بردارند.

درهمین راستا از تمامی افراد دارای معلولیت دعوت می کنم تا برای محله خودشان به صحنه بیایند. برای آنکه شهر تهران شهری دسترس پذیر برای همه شهروندان باشد و برای اینکه همه شهروندان فارغ از تفاوت های فردی شان بتوانند از فرصت های برابر در دسترسی به امکانات و فضاهای شهری برخوردار باشند، از تمام تشکل های غیردولتی و کانون های مردمی حوزه معلولیت دعوت می کنم تا ضمن شناسایی و معرفی اعضای فعال و توانمند خود برای کاندیداتوری در سطح محله، شهروندان را برای حضور در پنجمین دوره انتخابات شورایاری و حمایت از افراد دارای معلولیت محله خود تشویق نمایند.

print