نشست صمیمی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با دست‌فروشان ایستگاه امام خمینی (ره)نشست صمیمی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با دست‌فروشان ایستگاه امام خمینی (ره)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

print