سازوکارهای تازه‌ای برای ماندگاری ورزش همگانی در تهران تنظیم می‌شود

محمود میرلوحی" معاون امور اداری واجرایی شورای اسلامی شهر" با حضور در سازمان ورزش شهرداری تهران با "مجید رباطی" سرپرست این سازمان دیدار و گفتگو کردبه گزارش روابط‌عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در این نشست پیرامون مباحث مختلف از جمله ایجاد فرصت های جدید و سازوکارهای تازه برای ماندگاری ورزش همگانی در شهر تهران بحث و تبادل نظر به عمل آمد.
میرلوحی با تأکید بر دیدگاه شورای شهر مبنی بر نگاه غیرانتفاعی به مجموعه های ورزشی، خاطر نشان ساخت: ما هرگز به مقوله ورزش، نگاهی انتفاعی نداشته ایم ولی چنانچه سازوکارهای موجود و نیز تعرفه های کنونی بر اساس آمایش منطقه ای (بر حَسَب برخودار و کم برخوردار) اصلاح نشود، در واقع از خدمات رسانی به اقشار آسیب پذیر باز می‌مانیم.
رییس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: مطابق مصوبه شورا، خدماتی که در هر زمینه ای شامل خدمات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... از سوی شهرداری به شهروندان تعلق می گیرد و متناظر آن در مجموعه دولت نیزوجود دارد، باید وضعیتی مشابه و یکسان داشته باشد. 
بر اساس اظهارات میرلوحی، تعرفه اماکن ورزشی شهرداری نیز باید بر اساس همین مصوبه، همچون مجموعه‌های دولتی تعیین شود 
وی افزود: بدین ترتیب، با تأمین بخشی از هزینه های جاری، نه تنها می توان به حیات و بقای اماکن ورزشی برای خدمت رسانی به شهروندان امیدوار بود، بلکه با اعطای یارانه به اقشار آسیب پذیر و کم برخوردار، زمینه حضورآن ها در عرصه ورزشی را نیز فراهم کرد.
میرلوحی در این دیداربر لزوم سیستم نظارت یکپارچه بر اماکن ورزشی تأکید کرد و گفت: سازمان ورزش شهرداری تهران به عنوان متولی ورزش همگانی باید بر اماکنی که هنوز در اختیار نگرفته و تحت نظر مناطق اداره می شوند، نیز نظارت مستقیم داشته باشد. براین اساس ،باید قراردادهای بین پیمانکاران و مناطق شهرداری به رویت این سازمان برسد و در جریان چگونگی واگذاری ها و خدمات ارائه شده قرار بگیرد.
معاون امور اداری و اجرایی شورای اسلامی شهرتهران درباره بازنگری در نظام بودجه ریزی نیز سخن گفت و افزود: باید تلاش شود تا بودجه بندی عملیاتی داشته باشیم . 
در ادامه این نشست، سرپرست سازمان ورزش گزارشی از عملکرد این سازمان ارائه کرد و یادآور شد: ما از همه‌ی امکانات و پتانسیل ها برای گسترش ورزش همگانی در راستای تحقق رسالت اصلی سازمان استفاده می‌کنیم .
وی افزود: دراین راستا، به ایجاد تعاملات سازنده با همه ی نهادهای مرتبط باور داریم و تا کنون در این مسیر حرکت کرده‌ایم. 
رباطی ابراز امیدواری کرد با حمایت های شورای اسلامی شهر تهران در جهت برطرف کردن چالش ها و موانع موجود در مسیر توسعه ورزش همگانی، به زودی شاهد تحرکات بزرگ تری در این مسیر باشیم.

print