زنگ اول مهر مدرسه ابتدایی شاهد حضرت زینب (س) توسط دکتر جوادی یگانه به صدا درآمد

این مدرسه میزبان 13 فرزند شهید مدافع حرم  در کنار سایر فرزندان جانبازان و ایثارگران استزنگ اول مهر مدرسه ابتدایی شاهد حضرت زینب (س) توسط دکتر جوادی یگانه به صدا درآمد

 

 

 

print