منطقه 15 : تجلیل شهردار و معاون اجتماعی فرهنگی منطقه۱۵ از کارکنان آتش نشانی در روز ایمنی و آتش نشانی

محمدی شهردارمنطقه 15 همزمان با روز  آتش نشانی و ایمنی به منطقه 8 آتش نشانی رفت و از فرمانده و پرسنل آن تقدیر کرد.محمدی شهردارمنطقه 15  مختاری معاون اجتماعی فرهنگی منطقه ، همزمان با روز  آتش نشانی و ایمنی به منطقه 8 آتش نشانی رفتند و از فرمانده و پرسنل آن تقدیر کردند.

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۵، محمدی در این دیدار ضمن تبریک روز آتش نشانی  و تقدیر از زحمات مجاهدانه آتش نشانان، به آنان خداقوت گفت و در ادامه از تجهیزات آتش نشانی این منطقه بازدید کرد.

 

بنابراین گزارش، معاونین خدمات شهری و محیط زیست و اجتماعی و فرهنگی و برخی مدیران منطقه در این برنامه شهردار را همراهی کردند.

این گزارش حاکیست، شهردار ناحیه ۲ نیز به همین مناسبت با همراهی شورایاری محلات اتابک و هاشم آباد و جمعی از دانش آموزان، از ایستگاه 113 آتش نشانی  بازدید کرده و این روز را به آتش نشانان تبریک گفتند.

print