تفاهم نامه همکاری دو جانبه ستاد گردشگری پایتخت و شهرهای همسایه

مراسم عقد تفاهم نامه دو جانبه همکاری مشترک میان ستادهای گردشگری شهر تهران و سایر شهرهای همسایه از جمله قزوین، سمنان، ورامین و قم برگزار شد.به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در ابتدای این نشست رئیس ستاد گردشگری گفت: ما به دنبال این هستیم که با عقد تفاهم نامه ها با شهرهایی که اطراف تهران هستند بتوانیم یک قرابت ایجاد کنیم و انتقال تجربیات و هم افزایی داشته باشیم.

مهدی سیف با بیان اینکه شهرهای مجاور تهران ساختار و اهداف مشابه دارند و می توان با همفکری و همکاری در حوزه گردشگری اتفاقات خوبی را رقم زد، بیان کرد: خیلی از مقاصد ما قابلیت پذیرش گردشگر را دارند، اما مهجور مانده اند، ما می توانیم با معرفی مقاصد و تبادل گردشگر میزان بازدید از اماکن گردشگری را بالاتر ببریم.

در ادامه شهردار منطقه ۱۵ به عنوان میزبان برنامه ضمن خوش آمدگویی به میهمانان و ابراز خرسندی از حضورشان در این منطقه گفت: افزایش غیر معمول جمعیت شهر تهران در سنوات گذشته به دلیل پایتخت بودن و موضوعات سیاسی شاید باعث شده در بحث ارزش های تاریخی و  فرهنگی تهران مقداری غفلت شود.

محمدی افزود: در گذشته به حوزه گردشگری خیلی توجه نمی شد، اما در چند سال گذشته اقدامات خوبی در حوزه گردشگری تهران صورت گرفته تا عقب ماندگی حوزه مدیریت شهری حدودی جبران شود.

در ادامه نشست در خصوص تشکیل مجمع دائمی شهرهای مجاور و تشکیل دبیرخانه و برگزاری جلسات به صورت دوره ای بحث و تبادل نظر صورت گرفت و اعضاء و مدعوین با نظرات خود ویژگی های گردشگری شهر متبوع خود را ارائه کردند.

در پایان این مراسم تفاهم نامه دو جانبه همکاری مشترک میان ستادهای گردشگری شهر تهران و سایر شهرهای همسایه امضاء شده و تبادل تفاهم نامه صورت گرفت و مقرر شد جلسه دوم در یکی دیگر از شهرها ادامه پیدا کند.

print