منظقه 5:برنامه های " روانشناسی" اداره امور بانوان

اداره امور بانوان از برگزاری برنامه استعدادیابی کودکان " ویژه مادران " خبر داد .به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه، فرزانه لشگری مدیر امور بانوان منطقه ضمن اعلام خبر فوق افزود : با توجه به فرارسیدن هفته ملی کودک  اداره امور بانوان نسبت به برگزاری کارگاه  کشف استعدادهای کودکان بر پایه علایق آنها اقدام نمود. در این کارگاه به نکاتی در خصوص شناخت و پرورش استعداد کودکان ، شرکت در فعالیت های گروهی و... اشاره شد. گفتنی است در این کارگاه در خصوص راهکارهایی از جمله مهارت تفکر منطقی، استعدادهای ورزشی ، مهارتهای علمی و فنی، مهارت تعامل اجتماعی و مهارت گفتاری کودکان نکاتی ارائه  گردید .

print