منظقه 5:سه شنبه های بدون خودرو و روز کودک

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 5 از سه شنبه های بدون خودرو و روز کودک خبر داد .به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 5 ، سید حسین دلبری گفت: این پویش با حضور شهردار منطقه و شهردار ناحیه 5 ، مدیران ستادی در محله مهران برگزار شد .

دلبری گفت : پویش سه شنبه های بدون خودرو با هدف توسعه فرهنگ شهر دوستدار سلامت ومحیط زیست و استفاده کمتر از خودروهای تک سرنشین می باشدتا از این طریق شهروندان در روزهای سه شنبه های بدون خودرو به جای استفاده از خودروی شخصی از گزینه های مفیدتری مثل دوچرخه ، پیاده روی و استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی استفاده کنندو با توجه به اینکه درهفته ملی کودک و روز جهانی کودک بودیم  این پویش را شهردار به اتفاق نونهالان و کودکان روز  سه شنبه 16 مهر اجرا کردند.

print