منظقه 5:پاتوق ادبی بانوان در مجموعه فرهنگی ورزشی شهربانو

مجموعه فرهنگی ورزشی شهربانو،  از برگزاری پاتوق ادبی بانوان هر هفته روزهای سه شنبه با حضور بانوان علاقمند به شعر و ادبیات فارسی، با موضوع مولانا شناسی و خواندن مثنوی معنوی خبر داد .به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 5، مریم گنجینه مدیر مجموعه شهربانو ضمن اعلام این خبر گفت: در مجموعه شهربانو نشست هفتگی مثنوی خوانی و نی نامه خوانی توسط استاد دکتر هوشمند برای علاقمندان تشکیل می شود .سلسله جلسات مثنوی خوانی با هدف توجه به مثنوی و بهره گیری از تمثیلات آن برای ارائه مفاهیم تعلیمی و معرفتی در روزگارمعاصر، توسعه فعالیت های فرهنگی و ادبی، آشنا کردن عموم علاقمندان با مباحث کاربردی کتاب ارزشمند مثنوی معنوی مولانا، ارتقای دانش و بینش شرکت کنندگان و آشنا کردن با فرهنگ و ادبیات غنی ایران زمین برگزار میگردد و بانوان استقبال چشمگیری از این پاتوق دارند.

وی افزود: این سلسله کارگاههای رایگان از آذر ماه سال 98 در این مجموعه برگزار میگردد و بانوان علاقمند در این کارگاهها شرکت مینمایند.

print