منطقه18 : برگزاري ويژه برنامه آموزشي همزمان با روز كودكويژه برنامه آموزشي با موضوع «تغذيه سالم كودكان» همزمان با روز جهاني كودك در مدرسه سوم شعبان منطقه18برگزار گرديد

به گزارش حوزه معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه هجده؛ همزمان با 16 مهر روز جهاني كودك ؛ ويژه برنامه اي از سوي حوزه معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه هجده و همكاري سازمان ميوه و تره بار شهرداري تهران با موضوع تغذيه سالم كودكان در مدرسه سوم شعبان برگزار گرديد.

در اين برنامه كه با خير مقدم شهردار مدرسه آغاز شد، ضمن اجراي برنامه هاي آموزشي متنوع با موضوع تغذيه سالم و توزيع ميوه شسته شده ميان دانش آموزان، از تعدادي از كودكان نخبه با اهداء هدايا تقدير شد.

print