منطقه 4 : برگزای کارگاه توانمندسازی مربیان کانون کودک (مهر98)

اداره آموزش های شهروندی از برگزاری كارگاه " توانمندسازی مربیان کانون های كودك سرای محلات" در حوزه آموزش محیط زيست به كودكان به مناسبت هفته ملی کودک خبر داد.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه4؛ "پورمیرزایی" رئیس اداره آموزش های شهروندی منطقه ضمن بیان این خبر افزود: این اداره با مشارکت اداره محیط زیست منطقه4 اقدام به برگزاری این کارگاه نمود.

وی در ادامه از دوران کودکی به عنوان دوره حساس در زندگی هر انسان اشاره کرد و گفت: دوران کودکی دوره ای است که رشد انسان به مرحله تکامل خود میرسد و این دوره اهمیت زیادی در ایجاد نگرش های محیط زیستی دارد از این رو آﻣﻮزش محیط زیست در اﯾـﻦ دوران راﻫﯽ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻧﮕﺮش های محیط زﯾﺴﺘﯽ در اﻧﺴﺎن بوده ﮐﻪ مادام اﻟﻌﻤﺮ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ.

در ادامه ی این کارگاه "محبی" رئیس اداره محیط زیست منطقه4 به تشریح کامل موضوعات زیست محیطی ، اصلاح الگوی مصرف، حفظ محیط زیست ، دیگر موضوعات مربوطه و همچنین روش های کاربردی برای آموزش محیط زیست به کودکان و والدینشان پرداخت.

این کارگاه به صورت پرسش و پاسخ بین مربیان کانون های کودک منطقه و "محبی" رئیس اداره محیط زیست منطقه4 ادامه داشت و ابهامات مربیان در این حوزه برطرف و آموزش های لازم ارائه شد .

در پایان محبی از برگزاری مستمر کارگاه مذکور با حضور کارشناسان مرتبط این حوزه در کانون های کودک سرای محلات برای کودکان و والدین آنها خبر داد .

print