منظقه 5:بازدید از سرای سالمندان مهربان

اداره سلامت از بازدید سرای سالمندان مهربان به مناسبت هفته ملی سالمند خبر داد .به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 5: شهرزاد  بدخش مدیر سلامت گفت : به منظورگرامیداشت هفته ملی سالمند تقدیر از سالمندان سرای مهربان  با حضور معاون اجتماعی فرهنگی  و شهردار ناحیه 5 با ا هدای شاخه گل انجام شد .این بازدید  روز چهارشنبه 17 مهر ماه صورت پذیرفت.

print