منطقه 15 : تجلیل از پهلوانان پیشکسوت ورزش باستانی در منطقه15

 با حضور در زور خانه جم محله ولیعصر (عج)در مراسم تجلیل ازپیشکسوت ورزش باستانی و پیر غلام اهل بیت "حاج محمد کاظمی" و یادبود پهلوان پیشکسوت پایتخت مرحوم "اسماعیل ...شهردار منطقه15 و معاون اجتماعی فرهنگی منطقه  با حضور در زور خانه جم محله ولیعصر (عج)در مراسم تجلیل ازپیشکسوت ورزش باستانی و پیر غلام اهل بیت "حاج

 محمد کاظمی" و یادبود پهلوان پیشکسوت پایتخت مرحوم "اسماعیل قربانی" شرکت کرد.

 

محمدی دقایقی نیز به درخواست پهلوانان و باستانی کاران حاضر در گود زور خانه حاضر شد و با آنان به نرمش پرداخت. 

وی در پایان این مراسم با اهدای هدایایی از  7 پهلوان این ورزش کهن تجلیل کرد.

 

شایان ذکر است موسوی زاده رئیس تربیت بدنی جنوب شرق تهران، حق وردی رئیس سازمان قهرمانان ملی کشور، عباس طلا جوران(قربانی) فرزند مرحوم اسماعیل قربانی پیشکسوت ورزش باستانی کشور، مختاری معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه و استرابی شهردار ناحیه یک نیز در این مراسم حضور داشتند.

print