منطقه 15 : برگزاری کارگاه های «ایمنی در خانه» ویژه بانوان منطقه 15

کارگاه های «ایمنی در خانه» ویژه بانوان در محله های منطقه 15 در حال برگزاری است.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 15، اکبر مختاری معاون اجتماعی فرهنگی منطقه با بیان این مطلب افزود: این سلسله از کارگاه ها به همت اداره بانوان از 17 شهریور با مشارکت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران و در راستای افزایش آگاهی و مهارت بانوان در مواجه باخطر احتمالی آتش سوزی در خانه و آشپزخانه در محله های منطقه 15 در حال برگزاری است.

 

وی با تاکید بر اهمیت نقش بانوان در مدیریت بحران و کنترل حریق در ثانیه های ابتدای حادثه افزود: تاکنون این دوره آموزشی در نواحی، 3،2،1،8،5 برگزار و 200 بانو از آن بهره مند شدند.

 

مختاری با اشاره به اینکه این کارگاه ها یکشبه هر هفته برگزار می شود گفت: امروز در ناحیه 6 و 12 آبان در ناحیه 4 برپا می شود.

 

 معاون اجتماعی فرهنگی منطقه در ادامه به سرفصل های این دوره آموزشی اشاره کرد و گفت: واکنش در شرایط اضطراری، کنترل حریق، اصول و مبانی حریق در خانه، نحوه خاموش کننده های دستی و انتظار برای کمک از جمله این سرفصل هاست.

 

وی افزود: پرسشنامه ای به منظور سنجش میزان آگاهی شهروندان از اصول ایمنی در خانه و میزان یادگیری شرکت کننده ها پیش و پس از نشست آموزشی توسط حاضرین در دوره آموزشی تکمیل می شود.

print