منطقه 15 : بازدید مدیرکل سلامت شهرداری تهران از گذر سلامت پهنه شرق تهران در منطقه 15

زینب نصیری مدیرکل سلامت شهرداری تهران همزمان با آخرین شب برگزاری گذر سلامت پهنه شرق تهران به بوستان شاهد منطقه 15 آمد و از ایستگاهها و فعالیتهای مختلف آن بازدید کرد.زینب نصیری مدیرکل سلامت شهرداری تهران همزمان با آخرین شب برگزاری گذر سلامت پهنه شرق تهران به بوستان شاهد منطقه 15 آمد و از ایستگاهها و فعالیتهای مختلف آن بازدید کرد.

 

گذر سلامت پهنه شرق تهران با حضور مناطق 4، 8، 13، 14 و 15 به مدت یک هفته از 18 تا 24 مهرماه با اجرای ویژه برنامه های سلامت و با هدف حساس سازی جامعه به نقش خود مراقبتی در افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای سلامت روان برپا بود که با استقبال خوب شهروندان مواجه شد. 

 

این گزارش حاکیست، در این گذر ایستگاه های هنر، بازی و تفریح، کاردستی، گل و گیاه و سلامت روان با محورهای قصه گویی، نمایش، نقاشی، بازی های درمانی، مشاوره، آموزش، اطلاع رسانی و ... برپا بود و برنامه ی همیاران سلامت، نشست های صمیمی گفت و گو در شهر، معرفی اسباب بازی های سلامت روان، بازی های فکری و همچنین آموزش جامع نگر با محوریت حساس سازی شهروندان نسبت به مشاوره به اجر درآمد.

 

شایان ذکر است، با بازدید مدیرکل سلامت شهرداری تهران که به همراه معاونین اجتماعی و فرهنگی و مدیران سلامت پهنه شرق انجام شد؛ این گذر به کار خود پایان داد.

print