منطقه 15 : تقدیر شهردار و معاون اجتماعی منطقه 15 از همکاران منتخب اداره تربیت بدنی

محمدی شهردار منطقه  با حضور در جمع مدیران و کارشناسان تربیت بدنی ضمن تبریک فرارسیدن این روز به همکاران، با آنها به گفت و گو نشست.محمدی شهردار منطقه  با حضور در جمع مدیران و کارشناسان تربیت بدنی ضمن تبریک فرارسیدن این روز به همکاران، با آنها به گفت و گو نشست.

در پایان این دیدار نیز از 4 نفر از همکاران تربیت بدنی با لوح تقدیر ، قدردانی کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی و مدیر تربیت بدنی منطقه نیز با اهدای لوح تندیس از حضور و حمایت شهردار منطقه از پویش دوشنبه های ورزشی تشکر کردند.

print