آغاز فرآیند انتخاب شهردار مدرسه در 400 مدرسه شهر تهران

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از آغاز فرآیند انتخاب شهردار مدرسه در بیش از 400 مدرسه در شهر تهران خبر داد و گفت: مهلت ثبت‌نام دانش آموزان در طرح شهردار مدرسه تا پایان روز 11 آبان بوده و از 12 تا 18 آبان مهلت تبلیغات و روز 20 ابان با برگزاری انتخابات در سطح مدارس شهردار مدرسه انتخاب خواهد شد.به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، محمدرضا جوادی یگانه با اعلام این خبر تصریح کرد: دوره بیست و یکم انتخابات شهردار مدرسه با همکاری اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و معاونت های اجتماعی و فرهنگی مناطق 22گانه شهر تهران، 20 آبان در بیش از 400 مدرسه دوره متوسطه اول با استقبال پرشور دانش آموزان برگزار خواهد شد.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی خاطر نشان کرد: داشتن شهري زيبا ، قانون مند و پویا مستلزم مشارکت تمام شهروندان دراداره امور شهر است. طرح شهردار مدرسه کمک خواهد کرد تا نسل آینده جامعه از دوران كودكي و نوجواني با قبول مسئولیت در مدرسه به طور عملی با مفاهيم شهر و شهروندی، مسئولیت ها و حقوق شهروندی و مهارت های اجتماعی آشنا شوند.

print