برگزاری مسابقه انشاء نویسی با موضوع "شهری که من دوست دارم"

مسابقه انشاءنویسی با موضوع "شهری که من دوست دارم" به همت اداره کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران، آموزش و پرورش شهر تهران و آموزش و پرورش شهرستان های تهران (نواحی 1و 2 شهر ری) برگزار خواهد شد.به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، آموزش مهارت های شهروندی در مدارس به دانش آموزان به منظور تربیت شهروندان آگاه، فعال و مسئولیت پذیر امروز و فردا، لازمه ساختن شهری با شهروندان مشارکت پذیر، متعهد و دارای رفتارهای قانون مدار است، نسل آینده علاوه بر پیشرفت های تحصیلی باید برای زندگی فردی و اجتماعی خود نیز مهارت های لازم را کسب کرده و یاد بگیرند در جامعه و شهری که زندگی می کنند از حقوقی برخوردار بوده و در برابر دیگران و جامعه نیز تکالیف ومسئولیت هایی دارند.

بنابر این گزارش اداره کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران با چنین رویکردی با همکاری آموزش و پرورش شهر تهران و آموزش و پرورش شهرستان های تهران (نواحی 1و 2 شهر ری) در نظر دارد تا اولین دوره مسابقه انشاء نویسی با موضوع"شهری که من دوست دارم" را برگزار کند.

این گزارش می افزاید که تمامی دانش آموزان چهارم، پنجم و ششم ابتدایی مدارس سطح شهر تهران همزمان با روز دانش آموز از تاریخ  13 آبان تا 30 آذر می توانند، آثارشان را به معلمان خود تحویل دهند.

شایان ذکر است مراسم اختتامیه مسابقه انشاء نویسی با موضوع"شهری که من دوست دارم" در تاریخ 15 دی با اهدای جوایز نفیس به نفرات برتر برگزار می شود.

print