بازدید رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر از اتوبوس «کتاب برای همه»

صبح امروز رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از اتوبوس طرح تبادل و هدیه کتاب در پایتخت با عنوان «کتاب برای همه» واقع در حیاط معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران بازدید کرد.به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، محمد جواد حق شناس در روند بازدید از این طرح اقدام معاونت اجتماعی و فرهنگی را فرصتی مغتنم برای ترویج کتاب و کتابخوانی برای همه تهرانی ها دانست و خواستار تداوم اجرای این طرح مبتکرانه شد.