بهسازی اماکن ورزشی پايتخت با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی

معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران از تجهيز مجموعه هاي ورزشي پايتخت با استفاده از ظرفیت بخش خصوصي و در راستاي كاهش هزينه ها خبر داد.به گزارش روابط عمومي معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداري تهران، محمدرضا جوادي يگانه با اعلام اين خبر افزود: ساخت و تجهيز اماکن ورزشي يکي از الزاماتي است که حسب دستور دکتر حناچي شهردار محترم تهران و براساس مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران با موضوع "ساماندهي واگذاري بهره برداري از اماكن فرهنگي، اجتماعي، ورزشي و هنري شهر تهران" در دستور كار قرار گرفته است.

وی اظهار كرد: تاكنون ٤٠ مجموعه ورزشي برون سپاري در جهت تحقق تدابير شهردار تهران مبني بر افزايش بهره وري اماكن ورزشي و مديريت بهينه هزينه ها، بهسازي شده است.

جوادي يگانه خاطر نشان کرد: عمليات ساماندهي، تعمير و تجهيز  اماكن ورزشي هيچ گونه بار مالي براي شهرداري تهران نداشته و با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي انجام شده است.

معاون اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران در پايان گفت: روند بهسازي اماكن ورزشي براساس استانداردهاي لازم و براساس برنامه ريزي منسجم ادامه خواهد داشت داشت و اميد است تا پايان سال اين روند به تمام مجموعه هاي ورزشي برون سپاري تسري يابد.

print