کتابگردی جوادی یگانه در آخرین روز بیست و هفتمین دوره هفته کتاب

آخرین روز هفته کتاب و کتابخوانی با پویش کتابگردی احمد مسجدجامعی و همراهی بسیاری از اهالی فرهنگ و مسئولان با حضور معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در کتابفروشی‌های مناطق مختلف پایتخت برگزار شد.به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در آخرین روز بیست و هفتمین دوره هفته کتاب و کتابخوانی، پویش کتابگردی  در صبح پنج‌شنبه 30 آبان با حضور دکتر جوادی یگانه و به همراه جمعی از ناشران و مسئولان فرهنگی با حضور محسن هاشمی از دفتر نشر اسلامی آغاز شد.