منطقه 15 : اولین جلسه ی توجیهی شهرداران منتخب مدارس در منطقه 15

اولین جلسه ی توجیهی شهرداران مدارس با حضور معاون اجتماعی فرهنگی و مسئولین آموزش شهروندی در منطقه 15 برگزار شد .به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری منطقه 15 ، اولین جلسه شهرداران منتخب مدارس منطقه 15 و مسئولین اداره ی آموزش شهروندی در منطقه 15 برگزار شد .

 

 این جلسه در راستای توجیه طرح شهردار مدرسه و در جهت یکسان سازی برنامه ها و اجرای یکسان و هماهنگ این طرح در تمام مناطق 22 گانه تهران و همچنین ایجاد آگاهی و مسئولیت پذیری و مشارکت های اجتماعی بیشتر برگزار شد .

 

اولین جلسه ی توجیهی شهرداران منتخب مدارس منطقه 15 با حضور مختاری معاون اجتماعی فرهنگی منطقه 15 ، سلیمان نژاد نماینده ی اداره کل آموزش شهروندی، سلیمانی مجری طرح شهردار مدارس در مناطق 22 گانه و کارشناسان ستادی و نواحی به همراه 21 شهردار منتخب مدارس منطقه 15 برگزار شد .

 

در این جلسه اهداف و برنامه های کلی طرح شهردار مدرسه توسط مسئولین برای دانش آموزان مطرح شد . سپس شهرداران مدارس با معرفی خود و عنوان نمودن شعار انتخاباتی خود شروع به صحبت کردند . در پایان لوح انتصاب شهرداران مدارس همراه با هدایا به آن ها اهداء شد .

print