منطقه 5:گذر کارآفرینی

اداره امور بانوان از برگزاری گذر کارآفرینی در ساختمان شهرداری منطقه 5 خبر داد.به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه5، فرزانه لشگری مدیر امور بانوان منطقه ضمن اعلام خبر فوق افزود : اداره امور بانوان اقدام به برپایی گذر کارآفرینی به مدت 5 روز در طبقه همکف ساختمان منطقه نمود. در این گذر کارآفرینی محصولات و صنایع دستی بانوان سرپرست خانوار و نیازمند منطقه به نمایش و فروش گذاشته شد. وی در ادامه افزود :  شهردار محترم و معاونت محترم امور اجتماعی و فرهنگی و مدیران ادارات و پرسنل منطقه و نواحی از این نمایشگاه  بازدید نمودند. وی در خاتمه تصریح کرد: این گذر با هدف شناسایی و حمایت از بانوان سرپرست خانوار سطح منطقه و تشکیل بانک اطلاعاتی بانوان کارآفرین انجام پذیرفت.

print