منطقه 5:استقبال بانوان سالمند دارای کارت منزلت از استخر مجموعه شهربانو

در مجموعه فرهنگی ورزشی شهربانو معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 5 ، دوره آب وآرامش ویژه بانوان سالمند  دارای کارت منزلت  برگزار می شود.به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 5 ، مریم گنجینه مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی شهربانو منطقه اعلام کرد: ورزش در آب عضلات را قوی می سازد و باعث می شود که فرد انرژی بیشتری برای انجام کارهای روزانه خود کسب کند به همین منظور دوره های آب و آرامش ویژه بانوان سالمند دارای کارت منزلت  با حضور مربی مجرب  هر هفته روزهای شنبه  از ساعت 30/7 الی 30/9 صبح به صورت رایگان با هدف  خدمت رسانی مطلوب  مطابق با نیاز سنجی ایشان و استفاده بهینه بانوان جهاندیده  از این مجموعه  برگزار می شود.

print