منطقه18:مراسم روز جهاني افراد داراي معلوليت با همكاري شهرداري منطقه هجده برگزار شدبه مناسبت هفته معلول ؛ شهرداري منطقه هجده با همكاري اداره كل سلامت شهرداري تهران، سازمان بهزيستي كشور و موسسه نيكوكاري رعدالغدير و موسسه بهشت الرضا(ع) و 18 سازمان مردم نهاد اقدام به برگزاري همايش بزرگ و سراسري افراد داراي معلوليت با حضور بيش از 1800 توانياب جسمي حركتي شهر تهران در برج ميلاد نمود.

در اين مراسم كه با حضور معاون رييس جمهور ، شريعتمداري وزير رفاه ،كار و خدمات اجتماعي ، حناچي شهردار تهران، قبادي رييس سازمان بهزيستي كل كشور، رسولي و نژادبهرام از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران ،طهرانچي رييس دانشگاه آزاد اسلامي ،فياض شهردار منطقه هجده و جمعي از مسئولين برگزار شد و از تعدادي از فعالين كارآفرين در حوزه هاي مختلف تقدير بعمل آمد.

اين مراسم با پذيرايي شام و اهداء هديه به تمامي شركت كنندگان به پايان رسيد.

print