منطقه 5:بازدید دوره ای

اداره امور بانوان از بازدیدهای دوره ای سرای محلات منطقه 5 خبر داد.به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 5، فرزانه لشگری مدیر امور بانوان منطقه ضمن اعلام خبر فوق افزود: برنامه نظارت بر عملکرد خانه های تسنیم منطقه 5 با حضور کارشناسان اداره امور بانوان، مدیران سرای محلات و مسئولین خانه های تسنیم در تاریخ 10/9/98 برگزار شد. در این بازدیدها که از 6 سرای محله باغ فیض، المهدی، نفت، کوهسار و حصارک و مرادآباد صورت پذیرفت ضمن نشست با مدیران محلات و مسئولین خانه های تسنیم، به بررسی فعالیتها و مشکلات پیش رو پرداخته شد. وی در ادامه افزود: بروزرسانی اطلاعات مسئولین خانه ها ، ابلاغ شرح وظایف به مسئولین خانه های تسنیم و تشکیل کانون بانوان فعال در هر محله دستور کار این بازدیدها بود.

همچنین مقرر گردید مسئولین خانه های تسنیم عملکرد بهتری در خصوص ارائه به موقع وکامل گزارش کار به نواحی داشته و این مهم در امتیاز دهی نواحی تاثیر گذار باشد.

print