نشست علمی - تخصصی "مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت"

نشست علمی- تخصصی "مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت" با سخنرانی جناب آقای دکتر مرندی برگزار می گردد.



زمان برگزاری: شنبه مورخ 25/7/88 ساعت 13 الی 15

مکان برگزاری: سالن ورشو

لازم به یادآوری است این نشست با همکاری مشاور شهردار در حوزه سلامت برگزار خواهد شد.

print