احیای نظام پیشنهادات در حوزه اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

اولین نشست مدیر کل برنامه ریزی و توسعه شهری با کارکنان اداره کل در سال جاری برگزار شد.به گزارش روابط عمومی اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری، شاهرخ رضائی فر ضمن تبریک اعیاد شعبانیه با توجه به سیاست های راهبردی معاون محترم امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران بر استفاده و مشارکت حداکثری اساتید دانشگاهی و کارشناسان خبره حوزه معاونت تاکید و از احیای نظام پیشنهادات خبر داد.

مدیر کل برنامه ریزی و توسعه شهری با اشاره به نقش موثر و محوری این اداره کل، خواستار تقویت انسجام و همدلی، رعایت نظم و برنامه محوری همکاران خود شد. همچنین با عنایت به منویات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از توان و کالای ایرانی بیان داشت، باید به این مهم جامه عمل پوشاند و ضمن سرلوحه قرار دادن اصل حرفه جویی نیازمندی های فردی، اجتماعی و سازمانی را بر این اساس مرتفع نمود و اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری بر اساس تکالیف مقرر شده ملزم به رصد و پایش و ارائه گزارش به محترم می باشد.

در ادامه این نشست صمیمی هر یک از کارکنان نقطه نظرات و مطالب مورد نظر خود را بیان کردند.

در پایان ناصر صادق پور به عنوان مشاور و مدیر دفتر اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری معرفی و حکم خود را دریافت نمود.


print