نشست نمایندگان استان آذربایجان شرقی در قلب طهران برگزار شد

نشست نمایندگان استان آذربایجان شرقی با هدف آشنایی با کانون جهاندیدگان شهر تهران به میزبانی منطقه12 و با حضور مدیران ارشدشهری، نمایندگان بهزیستی، دانشکده توانبخشی و دبیران کانون سالمندان مناطق برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در این نشست  ضمن ارائه گزارش مبسوطی از فعالیت های اداره کل سلامت شهرداری تهران در حوزه سالمندان، نحوه فعالیت کانون جهاندیدگان و همچنین ثبت بنیاد فرزانگان منطقه12 به عنوان نمونه ای موفق از فعالیت های مردم نهاد معرفی شد.

در پایان نشست دبیران فصلی محلات و مسابقه نشاط سالمندی رشته عصا و شال برگزار شد. 

print