« مشارکت و تعامل مناطق و ستاد امور اجتماعی و فرهنگی، پیش نیاز ایجاد بستر مناسب جهت تحقق شهروند مشارکت پذیر است»
تعداد مشاهده:82
ایجاد شده توسط : mehravar-m در 08/07/2018 11:48:29 ق.ظ

نخستین جلسه هماهنگی ارزیابی ستادی مناطق 22 گانه در حوزه اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با هدف بستر سازی مشارکت شهروندان و افزایش کیفیت فعالیت های اجتماعی و فرهنگی با حضور مدیران و نمایندگان ادارات کل ، سازمانها ، شرکتها و واحد های تابعه معاونت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، شاهرخ رضائی فر مدیرکل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ضمن اعلام خبر فوق تصریح کرد : با عنایت به رویکرد شهردار محترم تهران مبنی بر تحقق شهروند مشارکت پذیر و همچنین تدابیر جناب آقای دکتر شجاع پوریان مبنی بر ارتقاء سطح کیفی مأموریت ها و وظایف معاونت ، این اداره کل ضرورت و پیش نیاز ایجاد بستر مناسب جهت تحقق شهروند مشارکت پذیر را، مشارکت و تعامل درون سازمانی ستاد و مناطق حوزه اجتماعی و فرهنگی دانست که با برنامه ریزی مشارکتی و عملیاتی مناطق و ستاد در راستای تحقق اهداف فوق قدم برداریم. به همین منظور جلسه هماهنگی جهت بازدید و ارزیابی دوره ای از مناطق با هدف احصاء مشکلات متناظر با مأموریت ها و همچنین تدوین و بروز رسانی شاخص های ارزیابی عملکرد و تهیه و ابلاغ شیوه نامه بازدیدهای میدانی برگزار شد.

رضائی فر افزود : بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی سازمان و دریافت بازخورد و اطلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند ، بهبود مستمر عملکرد و فرآیندها میسر نخواهد شد.

وی یادآور شد: با تدوین شیوه نامه ای مشتمل بر چک لیستهای پیشنهادی حوزه های ستادی و مشارکت معاونین مناطق در هفته پیش رو بازدید و ارزیابی ستادی از مناطق شروع خواهد شد.

در ادامه مجیدی معاون فناوری اطلاعات و کنترل عملکرد اداره کل بر ضرورت اقدامات کارشناسی و تهیه چک لیستهای ارزیابی مناطق ، منطبق با برنامه های ابلاغی و مصوب کلیه واحدها تاکید کرد و گفت باید به گونه ای این فرآیند را تهیه نمود که در مرحله اول بتوان عارضه یابی و در نهایت درخصوص راهکارهای موجود در جهت رفع معارض و بهبود فرآیندها و اقدامات گام برداشت.

در پایان مدعوین با بیان نقطه نظرات ، چالشها و موانع اجرایی طرح های حوزه اجتماعی ، راهکارهای پیشنهادی خود را مطرح نمودند و راهکارهای مناسب بررسی شد.


 
 

print
rating
  نظرات