گسترش مراکز کنترل خشم در نقاط مختلف کلانشهر تهران

: salamat در 13/06/2018 09:57:02 ق.ظ
ایجاد شده توسط

مديرکل سلامت شهرداري تهران از گسترش مراکز کنترل خشم در مناطق پايتخت در راستاي توسعه رويکرد مديريت پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي خبر داد.


مديرکل سلامت شهرداري تهران از گسترش مراکز کنترل خشم در مناطق پايتخت در راستاي توسعه رويکرد مديريت پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، زینب نصیری با اشاره به شیوع اختلالات روانی اظهار داشت: آخرین مستندات و شواهد نشان می‌دهند که شیوع اختلالات روان حدود 23 درصد  است و تقریباً 14 درصد از بار بیماری ها را در کشور تشکیل می‌دهد. مطابق با تعریف سازمان جهانی بهداشت، سلامت روان فقط نبود اختلالات روانی نیست و مؤلفه‌های دیگری را نیز شامل می‌ شود که با لحاظ‌کردن این موارد بار مشکلات روانی- اجتماعی بیشتر خواهد شد. 
وی مشکلاتی نظیر فقر، بیکاری، اعتیاد و عدم برخورداری افراد از مهارتهای ارتباطی قوی، روند بروز مشکلات روانی و آسیب های اجتماعی به ویژه «خشم» را رو به افزایش دانست و افزود: این امر مستلزم آن است که دستگاه های ذینفع به منظور ارتقای سلامت روان جامعه و پیشگیری از آسیب های اجتماعی نوپدید و کاهش آن راهکارهای مناسبی را اتخاذ نمایند.
نصیری اعلام کرد: اداره کل سلامت شهرداری تهران به منظور توسعۀ رویکرد مدیریت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ناشی از عدم کنترل و مدیریت خشم و ارتقای سلامت روان جامعه اقدام به راه‌اندازی مراکز جامع کنترل خشم نموده است. 
وی 3 راهبرد اصلی برای ارتقای سلامت روان را شامل بهبود وضعیت فعلی خدمات سلامت روان؛ ارتقای سلامت روان در گروههای مختلف جامعه و سرمایه‌گذاری در کاهش عوامل خطر سلامت روان برشمرد.
مدیرکل سلامت شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در این مراکز استفاده از این 3 راهبرد مدنظر قرار گرفته است؛ ضمن اینکه ارتقای وضعیت زندگی گروه های آسیب‌پذیر هدف اصلی برنامه‌های توسعه‌ای است و این افراد باید توانمندشده و به خدمات دسترسی داشته باشند.
وی افزود: از طرف دیگر مسئولیت تامین سلامت روان جامعه فراتر از ماموریت یک بخش است و به همکاری بین‌بخشی گستردۀ بسیاری از نهادها و سازمانها و مشارکت مردم نیاز دارد. نقش ذینفعان در سطوح مختلف نظیر سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، اجرا، سرمایه‌گذاری در خدمات حوزۀ سلامت روان اجتناب‌ناپذیر است.
نصیری تاکید کرد: به‌ همین منظور هم‌اندیشی و جلب مشارکت همۀ ذینفعانِ حوزۀ سلامت روان از سیاستگذاری گرفته تا اجرای مداخلات و ارزشیابی و تدوین ماتریس همکاریهای مشترک در حیطۀ کنترل خشم ضرورتی اجتناب ناپذیر است و این مهم دستورکار اداره کل سلامت است.
وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با همکاری متخصصان و راه‌اندازی این مراکز بتوان از آخرین دستاوردهای مداخلات سلامت روان در حوزۀ کنترل و مدیریت خشم در تجربیات بین‌المللی برای پیشگیری در سطح اول استفاده کرد.

print
rating
  نظرات