منطقه12: کارگاه مهارتهای ارتباطی والدین با کودکان و نوجوانان ویژه مربیان آموزشی مناطق22گانه

: janebelahi در 05/11/2018 10:41:32 ق.ظ
ایجاد شده توسط

کارگاه 7روزه مهارتهای ارتباطی والدین با کودکان و نوجوانان ویژه مربیان آموزشی مناطق22گانه به میزبانی منطقه12 در دانشکده هنر برگزار می گردد.


print
rating
  نظرات