منطقه12//چکاپ سلامت برای بانوان سرپرست خانوار در کلینیک شهرداری منطقه 12
تاریخ ایجاد: 03:02 - 1391/4/21


 

محمد باصری معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 12 از انجام چکاپ ویژه بانوان سرپرست خانوار خبر داد .

وی گفت : به منظور حمایت و رسیدگی به بهداشت فردی و با هدف ارتقاء سلامت بانوان سرپرست خانوار و به همت اداره توانمند سازی امور بانوان شهرداری تهران (منطقه 12) چکاپ سلامت ویژه بانوان سرپرست خانوار در درمانگاه شهرداری برگزار گردید.

این آزمایشات در نه مرحله انجام خواهد شد و طی این مراحل خدمات پزشکی و مراقبتی به بانوان ارائه خواهد شد.

این برنامه از یک شنبه 18/4/91 به مدت یک هفته اجرا خواهد شد.print[SAVE]