You are here: صفحه جاری: نمایش خبر
03/30/2015 - دوشنبه 10 فروردين 1394
کمينه منطقه10:بسته خبری//برگزاری کلاس آموزشی بازی درمانی

منطقه10:بسته خبری//برگزاری کلاس آموزشی بازی درمانی
تاریخ ایجاد: 02:20 - 1391/5/1


به گزارش معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 10 ، به همت خانه سلامت شبیری جی (ناحیه1) کلاس آموزشی بازی درمانی با هدف آشنایی والدین با انواع بازیها و چگونگی وارد شدن به بازیهای کودکان و استفاده از بازی جهت رشد فکری و اجتماعی و شناخت مشکلات و احساسات کودکان در بازی در تاریخ 1/5/91 برگزار شد .

برگزاری کلاس آموزشی بلوغ عاطفی

به گزارش معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 10 ، به همت خانه سلامت بریانک (ناحیه1) کلاس آموزشی بلوغ عاطفی با هدف آشنایی والدین با ویژگیهای روحی و روانی فرزندان در سنین بلوغ و رفتار مناسب با این تغییرات در تاریخ 1/5/91 برگزار شد .

 

برگزاری کلاس آموزشی تغذیه مناسب در ماه مبارک رمضان

به گزارش معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 10 ، به همت خانه سلامت سلیمانی تیموری ( ناحیه1 ) کلاس آموزشی تغذیه مناسب در ماه مبارک رمضان با هدف شناخت تغذیه صحیح و استفاده از 4 گروه غذایی در هنگام افطار و سحر و پرهیز از مصرف غذاهای چرب در تاریخ 1/5/91 برگزار شد .

 

برگزاری کلاس آموزشی خواص دارویی هندوانه  

به گزارش معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 10 ، به همت خانه سلامت سلسبیل شمالی ( ناحیه3) کلاس آموزشی خواص دارویی هندوانه و تاثیر آن در رفع عطش وتشنگی روزه داراندر تاریخ 1/5/91 برگزار شد .


حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1391 - 1385
بازگشت به بالا ^