You are here: صفحه جاری: نمایش خبر
03/31/2015 - سه شنبه 11 فروردين 1394
کمينه توزیع سبدکالا در مراکز مهارت آموزی کوثر منطقه 6 شهرداری تهران

توزیع سبدکالا در مراکز مهارت آموزی کوثر منطقه 6 شهرداری تهران
تاریخ ایجاد: 12:38 - 1391/5/9

به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 6 شهرداری تهران نسبت به توزیع اقلام غذایی و سبد کالا در بین بانوان شاغل در مراکز مهارت آموزی کوثر، زنان سرپرست خانوار و نیازمندان سطح منطقه اقدام کرد. 


به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی وفرهنگی شهرداری تهران، به همت ستاد توانمند سازی اداره امور بانوان و باهدف تکریم و حمایت از زنان سرپرست خانوار، بانوان شاغل در مراکز مهارت آموزی کوثر و بانوان نیازمند در ماه مبارک رمضان اقلام غذایی و سبد کالا در بین این قشر توزیع شد. حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1391 - 1385
بازگشت به بالا ^