منطقه 10: بسته خبری معاونت اجتماعی // برگزاری همایش پیشگیری از دیابت
تاریخ ایجاد: 04:37 - 1391/8/20


بسته خبری معاونت اجتماعی // برگزاری همایش پیشگیری از دیابت

به گزارش معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 10،به همت اداره سلامت منطقه به مناسبت هفته ملی دیابت همایش پیشگیری از دیابت بانضمام نمایشگاه خوراکی های مفید در پیشگیری از دیابت در مجتمع فرهنگی هنری شهید غنی پور در تاریخ 21/8/91 برگزار می گردد .

تشکیل حلقه دیابت

به گزارش معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 10،به همت اداره سلامت منطقه به مناسبت هفته ملی دیابت تشکیل حلقه دیابت و پیاده روی نمادین در پارک تهرانی با هدف پیشگیری از بیماری دیابت و کمک به کنترل این بیماری در تاریخ 21/8/91 برگزار می گردد .

print[SAVE]