منطقه 5/سند مطالعاتی در محله " المهدی" تدوین شد

: region5 در 28/01/2013 05:18:03 ب.ظ
ایجاد شده توسط


به گزارش دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 5 ، نشست تخصصی تدوین سند مطالعاتی محله المهدی با حضور مدیر و دبیر شورایاری محله، کارشناس دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی، پژوهشگر محله (سرکار خانم فاطمه کاظمی ) در روز سه شنبه مورخ 9 بهمن ماه سال جاری در سرای محله المهدی برگزار گردید.
در این نشست که با هدف نهایی کردن طرح‌های پژوهشی و تدوین سند مطالعاتی محله برگزار و به ارائه ، جمع‌بندی نقاط ضعف و قوت، تهدید و فرصت پرداخته شد و هر یک از حاضرین در خصوص مباحث مطرح شده در نشست نظرات خود را بیان و پیشنهادات پژوهشی خود را مطرح کردند. همچنین در این نشست در خصوص راهبردهای توسعه پژوهش‌های محلی مباحثی مطرح و موضوعات و نیازهای پژوهشی محله و اولویت‌های انجام پژوهش‌ها تعیین گردید. این عناوین و فعالیت‌های مطالعاتی و پژوهشی برای 5 سال آینده استخراج و پس از تعیین استراتژی‌ها، اولویت‌ها و زمان‌بندی انجام هر طرح در قالب جدول سوات (swot) آورده شد و در خصوص میزان اعتبار هر عنوان پژوهشی بحث و راهبردهای اجرای آنها تعیین گردید و در پایان هم سند مطالعاتی محله المهدی تدوین شد.

print
rating
  نظرات