منطقه18 :دکترعشرت شایق بعنوان معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 18 معرفی شد

: region18 در 15/04/2014 09:01:49 ق.ظ
ایجاد شده توسط


l

درنخستین نشست شورای معاونین ومدیران شهرداری منطقه18درسالجاری،ازخدمات ارزشمند برومند نامداری معاون اجتماعی وفرهنگی این منطقه تقدیرودکترعشرت شایق بعنوان معاون جدید این حوزه معرفی شد.

به گزارش پرتال داخلی شهرداری تهران به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه18،دکتروحیدنوروزی شهردارمنطقه درابتدای این نشست باابرازخرسندی ازفعالیتهای صورت گرفته درحوزه فرهنگ این بخش ازپایتخت وهمچنین تقدیرازتلاشهای معاون پیشین اجتماعی و فرهنگی منطقه،اظهارداشت :اگرجهش دراین حوزه ازده به30درصدافزایش یابد، این مرحله کف جهش بوده وگذر ازآن طی 3ماه،نشانگر ارتقاء سطح کمی وکیفی اقدامات فرهنگی در جنوبغرب تهران می باشد.
وی همچنین ادامه داد:انتظاردارم خانم دکتر شایق که یکی ازمدیران باسابقه وخوش نام درعرصه های اجتماعی، فرهنگی،ورزشی وقانون گذاری هستند،وضعیت فرهنگی دراین منطقه راکه دارای فرهنگی خاص خاص خود با ویژگی های متفاوت است،ارتقاء بخشیده و مسیر برنامه های قبل را با توحل بیشتر ادامه دهد.
این مقام مسئول درادامه اظهار داشت:توجه ویژه به امرترویج فرهنگ قرآن وعترت وارتباط دوسویه باشورایاران محلات ازجمله رویکردهائی است که دراولویت برنامه ها واقدامات سالجاری حوزه معاونت اجتماعی وفرهنگ ، قرارداشته و امیدوارم با آمدن خانم دکترشایق به دستآوردهای ارزشمندی در زمینه فرهنگ و آموزش دست یابیم.
برپایه این گزارش،قائم مقام شهردار،معاونین فنی و عمرانی ،حمل ونقل ترافیک ومدیراداره روابط عمومی منطقه نیز درجریان این نشست بنا به تناسب موضوعات مطروحه برای دقایقی به ایرادسخن پرداختند.
گفتنی است:دکتروحیدنوروزی شهردارمنطقه 18درپایان این نشست ضمن تقدیرازاقدامات ارزشمندبرومندنامداری معاون پیشین اجتماعی و فرهنگی منطقه ، حکم انتصاب خانم دکتر عشرت شایق را بعنوان معاون جدید اجتماعی و فرهنگی منطقه به ایشان تنفیذ کرد.


print
rating
  نظرات