منطقه 21: برگزاری برنامه سنجش تراکم استخوان

: ansari-z در 15/05/2018 02:42:15 ب.ظ
ایجاد شده توسط

سنجش تراکم استخوان با هدف پیشگیری از بیماری های مرتبط با استخوان در خانه سلامت پاسداران برگزار شد.


سنجش تراکم استخوان با هدف پیشگیری در خانه سلامت پاسداران برگزار شد.

خانم انصاری مدیر اداره سلامت با اعلام این خبر افزود: با توجه به تغییر سبک زندگی و کاهش تحرک و تغییر سبک زندگی و عدم  تغذیه سالم  لزوم بررسی برای این بیماری پوکی استخوان را بیشتر مینماید .

با توجه به مشکلات افراد در سنین مختلف   و کاهش تحرک وماشینی شدن زندگی بیماری  پوکی استخوان بیشتر میشود که با غربالگری حجم توده استخوانی  از بروز این بیماریها  جلوگیری خواهد شد امید است که با اجرای این برنامه ها قدمی در اجرای پروژه شهر سالم برداشته شود. تعداد افراد شرکت کننده در این برنامه 52 نفر بودند که از اعضای کانونها بودند.


 

print
rating
  نظرات