ارتقاي «سلامت اجتماعي، سبک زندگي و بهداشت رواني» شهروندان نيازمند برنامه ريزي همه جانبه است

: salamat در 21/05/2018 09:27:21 ق.ظ
ایجاد شده توسط

مديرکل سلامت شهرداري تهران گفت: تامين و ارتقاي سلامت اجتماعي، سبک زندگي و بهداشت رواني شهروندان به عنوان يکي از مهمترين رويکردها در تهيه و تنظيم برنامه 5 ساله سوم شهرداري تهران، نيازمند برنامه ريزي همه جانبه و نگاه جامع به اين مقوله است تا بتوانيم به اهداف پيش بيني شده دست يابيم.


مديرکل سلامت شهرداري تهران گفت: تامين و ارتقاي سلامت اجتماعي، سبک زندگي و بهداشت رواني شهروندان به عنوان يکي از مهمترين رويکردها در تهيه و تنظيم برنامه 5 ساله سوم شهرداري تهران، نيازمند برنامه ريزي همه جانبه و نگاه جامع به اين مقوله است تا بتوانيم به اهداف پيش بيني شده دست يابيم.

به گزارش روابط عمومي معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران، دومين نشست مديران سلامت مناطق 22گانه در سال جاري به منظور تبيين رويكردها و برنامه هاي ماه مبارک رمضان و تشريح ساختار اجرايي اداره کل سلامت، با حضور مديرکل، معاونين و روساي ادارات اداره کل سلامت شهرداري تهران و مديران سلامت مناطق 22 گانه در مرکز مديريت بحران منطقه دو شهرداري تهران برگزار شد.
در اين نشست زينب خانم نصيري مديرکل سلامت شهرداري تهران ضمن قدرداني از اجراي برنامه هاي هفته سلامت بر پيشبرد برنامه ها در ابعاد سلامت اجتماعي و رواني تاکيد کرد.
وي ارائه خدمات سلامت جسماني را خارج از وظايف اداره کل سلامت شهرداري تهران دانست و افزود: در صورتي که ارائه اين خدمات  ضرورت داشته باشد، صرفا با هدف تسهيلگري و از طريق همپوشانان سلامت و از طريق سازمانهاي مردم نهاد انجام خواهد شد. 
مديرکل سلامت شهرداري تهران، همکاري با نهادها و سازمانهاي دولتي را در راستاي مشارکت در پيشبرد اهداف اين اداره کل عنوان و اظهار کرد: تسهيل در ارائه خدمات سلامت روان به شهروندان از اهداف اصلي اداره سلامت روان اداره کل سلامت شهرداري تهران به شمار مي رود و در حوزه سلامت اجتماعي نيز عمده برنامه ريزيها با محوريت محله صورت مي گيرد.
وي در ادامه سخنان خود، بر روند جاري تدوين برنامه 5 ساله سوم شهرداري تهران اشاره و تاکيد کرد: سلامت اجتماعي، سبک زندگي و بهداشت رواني يکي از مهمترين رويکردها در تهيه و تنظيم اين برنامه است که نياز به برنامه ريزي دارد. 
نصيري هدف اصلي اصلاح فرآيندها را تکميل فرآيندهاي گذشته عنوان و خاطرنشان کرد: هيچ فرآيندي متوقف و حذف نمي شود بلکه با اصلاح فرآيندها به سمت اهداف گام برمي داريم.
در اين نشست عزت الله فاضلي معاون اداره کل سلامت شهرداري تهران ضمن ارائه گزارش اجرايي برنامه هاي هفته ملي سلامت، و بر اجتماعي شدن تمامي اقدامات حوزه سلامت تاکيد کرد و در ادامه علاوه بر تبيين ساختار جديد و اصلاح فرآيندهاي اجرايي اداره کل سلامت به تشريح برنامه هاي اجرايي ماه مبارک رمضان پرداخت.
در ادامه يوسف مزارعي معاون امور اجتماعي و فرهنگي منطقه دو شهرداري تهران نيز تسهيلگري و توجه بر عدالت اجتماعي را به عنوان دو عنصر بسيار مهم در ارائه فعاليتهاي حوزه اجتماعي و فرهنگي برشمرد.
در ادامه مديران سلامت مناطق 22گانه شهرداري تهران در خصوص فرآيندهاي اصلاحي- اجرايي مطروحه نظرات خود را بيان کردند.
در پايان اين نشست، مواردي چون ملاک عمل قرار گرفتن اصلاح فرآيندها براي تمامي اقدامات جاري در مناطق 22گانه با توجه به اصلاح ساختار اجرايي اداره کل سلامت، ارائه گزارش برنامه هاي  اجرايي ماه مبارک رمضان در مناطق، پرهيز از ارائه هرگونه فعاليت در حوزه سلامت جسمي از سوي مناطق، تدوين نهايي شيوه نامه فعاليت اداره کل سلامت در سال 1397 در کارگروههاي تخصصي با حضور مناطق 22 گانه، ارائه خدمات روان شناسي در مناطق 22 گانه از سوي مشاوران داراي پروانه نظام، باز تعريف موضوع آموزش کليه فعالان حوزه سلامت و بازبيني آئين نامه فعاليت مراکز مشاوره در شهرداري تهران به تصويب رسيد.

print
rating
  نظرات