اداره سلامت

شاخه

گزارش عملکرد 12 ساله اداره کل

ایجاد شده توسط davoodi در 1399/12/13 دریافت فایل

شیوه نامه اجرایی سال 1399

ایجاد شده توسط davoodi در 1399/9/3 دریافت فایل
image

گزارش هفته سلامت سال 1398

ایجاد شده توسط davoodi در 1399/4/14 دریافت فایل

گزارش هفته ملی بدون دخانیات 1399

ایجاد شده توسط davoodi در 1399/4/9 دریافت فایل

شیوه نامه هفته ملی سلامت 1398

ایجاد شده توسط davoodi در 1399/4/9 دریافت فایل

شیوه نامه هفته سالمند 1398

ایجاد شده توسط davoodi در 1399/4/9 دریافت فایل

شیوه نامه اجرایی سال 1398

ایجاد شده توسط davoodi در 1399/4/9 دریافت فایل
image

گزارش هفته سلامت روان 1398

ایجاد شده توسط شرکت پاسارگاد در 1399/3/25 دریافت فایل
image

گزارش مدیریت دانش سال 1397

ایجاد شده توسط شرکت پاسارگاد در 1399/3/25 دریافت فایل

شادستان تهران طرح گفتگو در شهر(کتابخانه انسانی) 1397

ایجاد شده توسط davoodi در 1397/7/30 دریافت فایل

تحلیل مدرسه تابستانه کانون های سلامت

ایجاد شده توسط davoodi در 1397/6/31 دریافت فایل

شیوه نامه اجرایی سال 1397

ایجاد شده توسط davoodi در 1397/4/1 دریافت فایل