اداره سلامت

شاخه
image

هفته سلامت 1400

ایجاد شده توسط davoodi در 1400/2/11 متن کامل خبر
image

نیم نگاهی به عملکرد کارگروه مناسب سازی

ایجاد شده توسط davoodi در 1399/4/14 متن کامل خبر
image

عملکرد اداره کل سلامت در مواجهه با کرونا

ایجاد شده توسط davoodi در 1399/4/9 متن کامل خبر
image

کارت منزلت

ایجاد شده توسط davoodi در 1399/4/9 متن کامل خبر
image

ویروس کرونا

ایجاد شده توسط شرکت پاسارگاد در 1399/3/25 متن کامل خبر