اداره سلامت

شاخه
image

سینما سلامت

ایجاد شده توسط davoodi در 1399/12/27 دریافت فایل
image

راهنمای مقابله با کووید 19

ایجاد شده توسط davoodi در 1399/11/8 دریافت فایل
image

شهر دوستدار سالمند

ایجاد شده توسط davoodi در 1399/11/7 دریافت فایل
image

مناسب سازی فضاهای شهری

ایجاد شده توسط davoodi در 1399/11/7 دریافت فایل
image

کارویژه های سلامت محور در دوران همه گیری ویروس کرونا

ایجاد شده توسط davoodi در 1399/9/30 دریافت فایل
image

اقدامات سلامت محور در مقابله با کرونا

ایجاد شده توسط در 1399/9/9 دریافت فایل
image

عملکرد و اقدامات شهر دوستدار سالمند

ایجاد شده توسط davoodi در 1399/4/22 دریافت فایل
image

Program of the General Office for Health of Tehran Municipality

ایجاد شده توسط davoodi در 1399/4/10 دریافت فایل
image

سلامت در سفر

ایجاد شده توسط davoodi در 1399/4/9 دریافت فایل
image

ویژه‌نامه هفته سلامت98 (شماره 4)

ایجاد شده توسط davoodi در 1399/3/28 دریافت فایل
image

ویژه‌نامه هفته سلامت98 (شماره 3)

ایجاد شده توسط davoodi در 1399/3/27 دریافت فایل
image

ویژه‌نامه هفته سلامت98 (شماره 2)

ایجاد شده توسط davoodi در 1399/3/26 دریافت فایل